ארכיון חודשי: אוקטובר 2018

זכויות אדם אינן מצנח.

English below
זכויות אדם הן לא רשת ביטחון או מצנח ששומרים למקרה נפילה, ורק שלא נזדקק; הן חומת חול שאנחנו מעמידים נגד גלים של שנאה, דעה קדומה, אופורטוניזם וקיצוניות. וכמו חומת חול נגד גלי הים, אם לרגע נחדל מלערום את החול, הגלים יסחפו אותה, חופן אחר חופן, עד שכאשר יגיע הצונאמי לא תהיה שם שום חומה לעצור אותו.
Human Rights are not a parachute or a safety net, always there when you need it; it is a wall of sand piled up against waves of ignorance and hate, racism and bigotry, intolerance and xenophobia. And just like a wall of sand on a beach, if you don't keep piling it up it will be swept away by even the smallest but constant waves, until there's nothing there when the tsunami comes.