ארכיון חודשי: אוגוסט 2016

עצת חכמים

​"ואהבת לרעך כמוך", שרבי עקיבא ציין ככלל גדול בתורה, מצוטט הרבה בתשעה באב, בו מקוננים על החורבן שבא בגלל שנאת חינם, ומרבים לדבר על אהבת חינם. 

אני לא סובל את הדיבורים האלה. 

גם כי, כשם שקל בהרבה לצום פעם בשנה מאשר לשמור על תזונה נכונה בכל השנה, כך קל לדבר על אהבת חינם פעם בשנה, אבל ליישם פעם ביום הרבה יותר קשה;    וגם כי "ואהבת לרעך" מעורר את השאלה רעך מי?    הבודהיסטים יגידו כל יצור חי, ההומניסטים יגידו כל אדם, יש שיגידו רעך ישראל, ויש שיגידו רעך כל שומר מצוות, ויש שיגידו רק  חסיד ויש שיגידו מתנגד, ויש שיגידו חסיד של מי, וממילא במקום אהבת הברואים יצאו שונאי כל שאינו נראה להם. 

וזו לא התחכמות והתפלפלות, שהרי רבי עקיבא עצמו ודאי לא התכוון שרעך כל אדם, והרי תמך כל כולו במרד השלישי נגד הרומאים. 

הרי איש היה בישראל, שמעון בר כוסבא שמו; ורבי עקיבא שהיה רואה אותו, היה אומר "הנה בא מלך המשיח", ואמר עליו "דרך כוכב מיעקב", וקרא לו בר כוכבא, בן כוכב, ותמך במרד שהנהיג נגד הרומאים, עד שניצחו הרומאים והרגוהו, ובגלל שהיה גדול חכמי הדור אמרו שלא בר כוסבא מרד אלא היהדות מרדה, וגזרו גזרות שמד על העם היהודי כולו. 

ולמה אני נזכר בסיפור בט' באב, ולא בל"ג בעומר? כי פעמיים חרב המקדש אבל אחת חרבה הארץ: בפעם בה תמך רבי עקיבא, גדול חכמי דורו. 

ולא רק הוא, אלף שנה אחריו תמך בו גם גדול חכמי אותו דור, הרמב"ם, ולא מעטים אחרים, לפניו ואחריו, עוד לפני שאימצה אותו הציונות כסמל לאומץ וגבורה, ורק שכחה להזכיר איך נגמר המרד שנקרא על כינויו, ומה קרה לעם ישראל אחריו. 

וכדאי לזכור זאת, דוקא אחרי תשעה באב, וגם לפניו וגם בכל יום: גם גדולי חכמי הדור טועים לפעמים, ולפעמים הדברים בהם יתמכו יביאו לאסון גדול, להם ולאחרים, וטוב לכל אדם שיחשוב בעצמו אם נכון ללכת בעצתם,  אם לאו. 
רבי עקיבא – ויקיפדיה

https://he.m.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%90

בר כוכבא – ויקיפדיה

https://he.m.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8_%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%90

גזירות השמד של אדריאנוס – ויקיפדיה

https://he.m.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%96%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A1