ארכיון חודשי: ספטמבר 2011

לא רופא כזה אני רוצה

שיבדוק את ילדי רופא שעובד כי הכריחו אותו?
שיחדיר עירוי לאשתי רופא שעובד כי המדינה לא מאשרת לו להתפטר?
שינתח אותי רופא שער כבר 24 שעות?
מי סומך בחייו על עבד?
איך העיז בית משפט בישראל לקבוע שהתארגנות עובדים, שהחליטו כי הארגון המקצועי שאמור לייצגם אינו עושה זאת כראוי, היא "לא דמוקרטית"? ((בית הדין מותח ביקורת על פעילותה של אגודת מרשם, וקובע כי פועלה להכתבת קווים אדומים מטעם עצמה "אינו חוקי, בלתי דמוקרטי, ויש בו כדי לערער מן היסוד את יחסי העבודה במשק…" http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1240560.html))
ממתי התארגנות עובדים אינה דמוקרטית?

אני לא רוצה רופא שמגיע למחלקה כי בית המשפט הכריח אותו.
אני לא רוצה רופא עייף.
אני לא רוצה רופא מובס.
אני לא רוצה רופא עבד.

אני לא משפטן. אין לי מושג אם ערעור על החלטת בית הדין לעבודה (PDF) עשוי להביא להחלטה שונה.
אבל בבטן אני יודע שמי שאסור לו להתפטר אינו אדם חופשי, ואני לא רוצה רופא שאינו אדם חופשי.