מרץ ללא מנהיגות

מרץ ללא מנהיגות

 מאת מרדכי כפרי

עברו עלינו בחירות רבות לקחים, וברצוני לסקור משהו מהם. בני אדם אמורים להיות מנוהלים על פי שכלם, אבל למעשה רגשותיהם גוברים עליהם. דוגמה אקטואלית: כשאריק שרון הקים את קדימה הסקרים נבאו לו מעל ל 40 מנדטים. לאחר ששרון חלה אולמרט קידם את אותם הרעיונות. אבל הוא לא היה גיבור ומנהיג כמו שרון וכשליש ממצביעי שרון עברו למפלגות אחרות. לא לליכוד. רובם, בעיקר יוצאי רוסיה, עברו לליברמן –בעל דמות של "מנהיג חזק" יותר מאולמרט. אחרים הוותיקים בארץ ובניהם הצביעו למען הגמלאים. הצבעה לגמלאים היתה שכלית כתודעה סקטוריאלית – "אם אין אני לי מי לי".  הצבעה לליברמן היתה רגשית – צריך מנהיג חזק, כשאין יותר שרון לפחות שיהיה ליברמן, ולא אולמרט שמקדם את אותם רעיונות כמו שרון, אבל איננו כריזמטי ואינו פונה לרגש. היום מרץ אומרת שתסרב להצטרף לממשלה עם ליברמן. בכך תכשיל מרץ את עצמה ואת השמאל בממשלה. אחרי האינתיפאדה, מחצית העם למדו שהשליטה בשטחים גורמת נזק למדינתנו. העלייה הרוסית למדה זאת רק לאחר בואה באינתיפאדה השנייה. אלא ששרון הגיבור שלהם שוכב חולה והם הצביעו לליברמן. האם עלינו לקרב אותם לקונצנזוס הלאומי התומך בהתנתקות, יחד עם ליברמן, או להרחיקם איתו? אנו שבויים במליצות שלנו!

<!–
D(["mb","
\n\n

כולם יודעים בסתר ליבם שלמנהיגות יש ערך עצום בפוליטיקה אבל\nזה אינו "פוליטיקלי קורקט" להרבות לדבר על זה.  "מנהיגות" זה לא ערך רציונלי. לך\nתסביר במה בדיוק מושה הוא מנהיג ויעקוב הוא "לוזר" מבטן ומלידה. יש עובדות\nכאלה אבל מפחדים להסביר אותם כי זה מובן מעצמו אבל רק באינטואיציה וזה לא\nניתן  להוכחה בצורה אובייקטיבית. דוגמה:\nערב הבחירות הקודמות ביילין ודיין לא נבחרו לרשימת מפלגת העבודה. ביילין, שתמיד\nשלל את זכות קיומה של מרץ ודרש שתצטרף לעבודה, פנה הפעם למרץ בהצעה לקבל את מקומות\nה 11 וה 12 ברשימתה כי היה בטוח שלשמו יש מספיק כוח משיחה כדי לזכות בהם. מרץ ירדה\nאז מ 10 ל 6 מנדטים. ביילין לא היה אשם בירידה. שריד לקח על  עצמו אחריות לכישלון ופרש מן המנהיגות. היה כבר\nגם ברור למדי שאין לביילין שום כוח משיחה אלקטוראלי. בזה אינני מכחיש את כישרונותיו\nוהישגיו. אוסלו וז\'נבה יעמדו לזכותו בהיסטוריה כהישגים גדולים במדיניות חוץ. אילולי\nהאיום שאירופה תתמוך בז\'נבה יתכן ששרון היה ממשיך לטעון שנצרים חשובה לנו כמו תל\nאביב. אבל תמיכת בוחרים לא ניתנת בשל כישרונות אלא בגלל תכונות אישיות כמו היכולות\nלהשפיע על הרגש. קיסינגר  היה מגדולי\nהמשפיעים על מדינות חוץ אמריקאית – עד בואו של בוש הבן. אבל איש באמריקה לא האלה\nעל הדעת שהוא יכול להיבחר למשל לסנאט. כדברי הפתגם אמריקאי: "הוא לא יכול\nלהיבחר אפילו לתופס כלבים!"
\n\n

 
\n\n

אף על פי כן ביילין נבחר על ידי רוב קטן, מול רן כהן, למנהיג\nשל מרץ. די מהר התברר שביילין אינו מתאים את עצמו למרץ ואינו מבטא אותה, אלא חושב\nשמרץ חייבת לבטא אותו. הוא גדל במסורת של מפא"י שבה כולם מתאימים את עצמם\nלמנהיג.  הוא לא ביטא את העמדות החברתיות\nשל מרץ ולא את הדגש על זכויות האדם שלה, והתרכז כולו בהקצנת עמדותיה על השלום. כאן\nכבור הכלב: שרון – אולי גם בגלל שהבין שהוא חייב אלטרנטיבה לז\'נבה –פנה לצעדים חד\nצדדיים. ברור לכל ששלום בהסכמה הדדית תמיד עדיף. אבל התברר שזה אינו אפשרי: הצד\nהשני אינו מסוגל, ולרוב גם אינו רוצה, לקיים את ההסכמים, ומאיתנו נדרש ביצוע לפי\nכל הכללים הלגיטימיים – ז"א שנהיה פריירים ונקבל שוב טרור תמורת ויתורים. כולם\nהבינו זאת, אבל ביילין דרש שוב ושוב בשם מרץ שנקיים את תהליך ז\'נבה ולא נרפא. אנשי\nמרץ קיבלו חררה כל פעם שראו אותו מדבר בטלביזיה, ויריבינו התמוגגו מנחת כי במו\nידינו הוכחנו שראש מרץ חי באתמול. בבחירות אלה היה לי הכי קשה לשכנעה מצביעי מרץ\nמסורתיים להמשיך להצביע מרץ, כי הם לא רצו להעניק בזה הצלחה כלשהי ",1]
);

//–>
כולם יודעים בסתר ליבם שלמנהיגות יש ערך עצום בפוליטיקה אבל זה אינו "פוליטיקלי קורקט" להרבות לדבר על כך.  "מנהיגות" זה לא ערך רציונלי. לך תסביר במה בדיוק משה הוא מנהיג ויעקב הוא "לוזר" מבטן ומלידה. יש עובדות כאלה אבל מפחדים להסביר אותן, כי זה מובן באינטואיציה אבל לא ניתן להוכחה אובייקטיבית. דוגמה: ערב הבחירות הקודמות, ביילין ודיין לא נבחרו לרשימת מפלגת העבודה. ביילין, שתמיד שלל את זכות קיומה של מרץ ודרש שתצטרף לעבודה, פנה הפעם למרץ בהצעה לקבל את מקומות ה-11 וה-12 ברשימתה, כי היה בטוח שלשמו יש מספיק כוח משיכה כדי לזכות בהם. מרץ ירדה אז מ-10 ל-6 מנדטים. ביילין לא היה אשם בירידה. שריד לקח על  עצמו אחריות לכישלון ופרש מן המנהיגות. היה כבר גם ברור למדי שאין לביילין שום כוח משיכה אלקטוראלי.

(בזה אינני מכחיש את כישרונותיו והישגיו. אוסלו וז'נבה יעמדו לזכותו בהיסטוריה כהישגים גדולים במדיניות חוץ. אילולי האיום שאירופה תתמוך בז'נבה יתכן ששרון היה ממשיך לטעון שנצרים חשובה לנו כמו תל אביב. אבל תמיכת בוחרים לא ניתנת בשל כישרונות אלא בגלל תכונות אישיות כמו היכולות להשפיע על הרגש. קיסינגר  היה מגדולי המשפיעים על מדינות חוץ אמריקאית – עד בואו של בוש הבן. אבל איש באמריקה לא האלה על הדעת שהוא יכול להיבחר למשל לסנאט. כדברי הפתגם אמריקאי: "הוא לא יכול להיבחר אפילו לתופס כלבים!")

למרות זאת ביילין נבחר על ידי רוב קטן, מול רן כהן, למנהיג של מרץ. די מהר התברר שביילין אינו מתאים את עצמו למרץ ואינו מבטא אותה, אלא חושב שמרץ חייבת לבטא אותו. הוא גדל במסורת של מפא"י שבה כולם מתאימים את עצמם למנהיג. הוא לא ביטא את העמדות החברתיות של מרץ ולא את הדגש שלה על זכויות האדם, והתרכז כולו בהקצנת עמדותיה על השלום. כאן קבור הכלב: שרון – אולי גם בגלל שהבין שהוא חייב אלטרנטיבה לז'נבה – פנה לצעדים חד צדדיים. ברור לכל ששלום בהסכמה הדדית תמיד עדיף, אבל התברר שזה אינו אפשרי: הצד השני אינו מסוגל, ולרוב גם אינו רוצה, לקיים את ההסכמים, ומאיתנו נדרש ביצוע לפי כל הכללים הלגיטימיים – כלומר שנהיה פריירים ונקבל שוב טרור תמורת ויתורים. כולם הבינו זאת, אבל ביילין דרש שוב ושוב בשם מרץ שנקיים את תהליך ז'נבה ולא נרפא. אנשי מרץ קיבלו חררה כל פעם שראו אותו מדבר בטלביזיה, ויריבינו התמוגגו מנחת כי במו ידינו הוכחנו שראש מרץ חי באתמול. בבחירות אלה היה לי הכי קשה לשכנע מצביעי מרץ מסורתיים להמשיך להצביע מרץ, כי הם לא רצו להעניק בזה הצלחה כלשהי
<!–
D(["mb"," לביילין כראש הרשימה. נימוק יחידי ששכנעה היה\nכמה קל להרוס מפלגה – ראו את שינוי – וכמה קשה היה להקים אותה וכי היא נחוצה. גם כך\nקיבלנו במקום 164 אלף קולות בבחירות הקודמות רק  118 אלף.
\n\n

 
\n\n

העם אינו מסתכל על תעמולת בחירות. הוא מכיר את עמדות מרץ בעיקר\nמתגובותיה בחדשות. שם מזמינים לרוב את זהבה גלאון ואת יוסי ביילין. פעם היו\nמזמינים את רן כהן, אבל הוא השיב להם בזהירות וידע גם מה לא לומר. כידוע לפי פתגם\nיהודי: אנשים מתחלקים לכאלה שאומרים כל מה שהם יודעים, וכאלה שיודעים מה הם\nאומרים. בטלביזיה מעדיפים דיבורים פרובוקטיביים כי הם מעוררים סקרנות. גלאון סיפקה\nלהם את הסחורה אפילו יותר מביילין. יש לה פה. מה ששניהם לא תופסים כי אינם מסוגלים\nלהקשיב, הוא הרושם הפסיכולוגי של הבעתם. אנו השמאל של החברה הישראלית. עמדותינו\nאינם לימין הפלסטינאים ואיננו צריחים להיות עורכי דינם. אנו חייבים צדק גם לאויב\nאבל לעולם לא הצדקה. את ההבחנה זאת הם לא ידעו לעשות וכך ברוב דבריהם הם הרחיקו את\nאנשי השמאל מתמיכה במרץ. ודווקא זהבה גלאון, שתמכה תמיד בביילין והסכימה איתו, היא\nשדורשת שנפתר אותו כעת ורוצה שהיא תבוא  במקומו.
\n\n

מרדכי כפרי
\n\n

\n\n\n\n\n

",0]
);

//–>
לביילין כראש הרשימה. הנימוק היחיד ששכנע היה כמה קל להרוס מפלגה – ראו את שינוי – וכמה קשה היה להקים אותה וכי היא נחוצה. גם כך, במקום 164 אלף קולות בבחירות הקודמות, קיבלנו רק  118 אלף בפעם הזו.

העם אינו מסתכל על תעמולת בחירות. הוא מכיר את עמדות מרץ בעיקר מתגובותיה בחדשות. שם מזמינים לרוב את זהבה גלאון ואת יוסי ביילין. פעם היו מזמינים את רן כהן, אבל הוא השיב להם בזהירות וידע גם מה לא לומר. כידוע לפי פתגם יהודי: אנשים מתחלקים לכאלה שאומרים כל מה שהם יודעים, וכאלה שיודעים מה הם אומרים. בטלביזיה מעדיפים דיבורים פרובוקטיביים כי הם מעוררים סקרנות. גלאון סיפקה להם את הסחורה אפילו יותר מביילין. יש לה פה. מה ששניהם לא תופסים, כי אינם מסוגלים להקשיב, הוא הרושם הפסיכולוגי של הבעתם. אנו השמאל של החברה הישראלית. עמדותינו אינן לימין הפלסטינאים ואיננו צריכים להיות עורכי דינם. אנו חייבים צדק גם לאויב, אבל לעולם לא הצדקה. את ההבחנה הזאת הם לא ידעו לעשות וכך ברוב דבריהם הם הרחיקו את אנשי השמאל מתמיכה במרץ. ודווקא זהבה גלאון, שתמכה תמיד בביילין והסכימה איתו, היא שדורשת כעת שנפטר אותו ורוצה לבוא במקומו.

כל הזכויות שמורות למרדכי כפרי

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

תגובות

 • דוד כפרי  On 10 באפריל 2006 at 0:25

  ובמיוחד בכל הנוגע לביילין – הוא פשוט עדין מדי.
  ביילין אדם אינטליגנטי מאוד, בעל כריזמה שלילית שעולה אפילו על זו של שמעון ("אני לוזר?!") פרס. הרבה אפשר לזקוף לזכותו, אבל הוא לא האיש שיאמר "אחרי" ואחריו ילכו, להיפך – הוא האיש שיאמר "אחרי" וילך לבד. איש לא ילך אחריו.

  ודאי שלא המצביעים.
  בראיונות שלו בכלי התקשורת גרם ביילין נזק לכל מה שמרץ תמכה בו. ככל שמרץ תיפטר מהנהגת ביילין יותר מהר, כן ייטב לה.

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: